OGÓŁ WPROWADZANYCH ROZWIĄZAŃ

Ogół wprowadzanych rozwiązań powinien w rezultacie. doprowadzić do^ stworzenia. układu dźwigni ekonomicznych, zachęcającego do samorzutnego ujaw­niania i wykorzystywania wewnętrznych rezerw gospo­darności. Zmiany, powinny również zmobilizować orga­nizacje gospodarcze do ofensywnego występowania na rynek, elastycznego dostosowywania się do potrzeb od­biorców,, wykorzystywania szans, jakie stwarza rewo­lucja naukowo-techniczna.Wprowadzane zmiany i-następujący wraz z nimi wzrost samodzielności i odpowiedzialności kierownictw i załóg organizacji gospodarczych.za uzyskiwane wyniki funkcjonowania mają ria celu wzmocnienie central­nego kierowania gospodarką

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)