OGRANICZENIA KONCEPCJI

Koncepcja doskonalenia organizacji, ma oczywiś­cie swoje ograniczenia.,Nie rozwiązuje ona wszystkich problemów zarządzania..Wydaje się jednak, że stoso­wana równolegle z działaniami naczelnego kierownic­twa, nastawionymi na rozwiązywanie podstawowych problemów zarządzania, może przyczynić się do przy-, -spieszenia procesy usprawniania  wewnątrz wielkich organizacji gospodarczych. Potwierdzają. to praktyczne próby-prowadzone przez autora. Wspomniane . działania usprawniające -oparto’na . kilki* zasadniczych założeniach • metodycznych, wypro­wadzonych zarówno z. omówionej koncepcji, doskonalenia organizacji, jak i z rzeczywistych warunków funk­cjonowania naszych wielkich organizacji gospodarczych.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)