OKREŚLENIE KIERUNKÓW

Całościowe ich rozpoznanie, określenie kierunków, i siły ich oddziaływania byłoby istotnym krokiem na drodze rozwoju teorii funkcjonowania gospodarki socjalistycz­nej i mogłoby ułatwić wszelkie poczynania w sferze doskonalenia systemu:planowania i zarządzania.  Cele organizacji gospodarczej powinny być .ujmo­wane dynamicznie. Poszczególne rodzaje celów podle­gają nieustannym zmianom pod wpływem różnorod­nych czynników społecznych, ekonomicznych i technicz­nych. Poznanie istoty tych zmian i ich wzajemnych związków jest. niezbędne.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)