OPISANE CZYNNIKI

Opisane czynniki doskonalenia planowania i za­rządzania gospodarką tłumaczą rolę i konieczność nie­ustannego ich usprawniania zarówno. na tle obiektywnycłi praw rozwoju społeczeństwa, jak i w kontekście wymagań rywalizacji ideologicznej. Nie wyjaśniają jed- nak sposobu.realizacji tych celów, nie podają konkret­nych zadań i rozwiązań. O tym decydować będzie trzeci obiektywny czynnik.  Trzeci czynnik doskonalenia planowania i zarzą­dzania obejmuje sytuację ekonomiczną, społeczną i po­lityczną, istniejącą w czasie projektowania usprawnień i przewidywaną na okres stosowania nowych rozwią­zań. Poszczególne kraje napotykają charakterystyczne dla swoich warunków problemy wymagające rozwiąza­nia.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)