OPRÓCZ ZJEDNOCZENIA

‚Oprócz zjednoczeń powstały kombinaty, i duże’ przedsiębiorstwa wielozakładowe. Większość z nich wchodzi w skład zjednoczeń, niektóre tylko.podlegają bezpośrednio ministrom jako samodzielne wielkie orga­nizacje-gospodarcze. Wykształciły się one w rezultacie różnorodnych prób, podejmowanych szczególnie^ inten­sywnie drugiej połowie lat sześćdziesiątych, mają­cych na celu poszukiwanie najkorzystniejszych rozwią­zań organizacyjnych, z punktu widzenia postępu tech­niczno-ekonomicznego > i, sprawności zarządzania .Tendencja do tworzenia wielkich organizacji gos­podarczych wystąpiła .we wszystkich krajach socjalis­tycznych. Najbardziej powszechną forpą są ogólnobran- żowe zjednoczenia przedsiębiorstw, mające .osobowość prawną, kierowane przez wyodrębniony aparat w po­staci zarządów, czy central zjednoczeń.

 

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)