OŚRODKI DOSKONALENIA

Są to ośrodki doskonalenia kadr kierowniczych, wyższe uczelnie i organizacje społeczne (np. WSNS, PTE, \ TNOIK). Szkoleniem naczelnych dyrektorów wielkich organizacji gospodarczych zajmuje się przede wszyst­kim Instytut Organizacji Zarządzania i Doskonale­nia Kadr.    Dotychczasowe   doskonalenie kadr kierowniczych nie może jednak w pełni skutecznie prowadzić do reali­zacji podstawowego celu tej działalności. Wiąże się to z niedostatecznym zintegrowaniem procesu przygoto­wywania rezerwy kadrowej, szkolenia kadry zajmują­cej obecnie stanowiska kierownicze oraz oceny i*rotacji kadr,’dostosowanych do faktycznych potrzeb sprawne­go zarządzania. Stanu tego nie zmienia fakt, że wiele ośrodków doskonalenia kadr, instytutów naukowo-ba- dawczych^oraz organizacji społecznych i gospodarczych zajmuje się niektórymi elementami procesu doskonalenia kadr.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)