OSTRZEJSZE STANOWISKO

A. Fishman (1973) stawia pytanie, czy w roku 2000 będziemy jeszcze uczyć się języków obcych. Jest on jedynym spośród wymienionych autorów, który opublikował swą pracę w języku francuskim. Kon­kretnie w Le franęais duns le monds. Fishman przy­puszcza, że będą istniały trzy typy języków: świato­wy, którym będzie angielski, języki ogólnonarodowe i w końcu języki miejscowe (vernaculas), poufałe, co pozwoli osiągnąć różnorodność tożsamości, a zarazem jedność wzajemnej zależności. P. Beckwith (1967) przewiduje istnienie czterech języków globalnych: angielskiego, hiszpańskiego ro­syjskiego i chińskiego, oraz postępujący zanik po­zostałych języków mniejszości. L. R. Brown (1972) zajmuje ostrzejsze stanowisko: wyłącznie angielski ja­ko język globalny.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)