PASUJĄCE PRZYKŁADY

Niełatwo znaleźć przykłady pasujące do rubryki 3 lub 4. Być może, w Chinach z okresu rewolucji kultu­ralnej panowała sytuacja zbliżona do 3, a w Szwaj­carii — podobna do 4. Innymi słowy, wchodzą tu w grę państwa stojące nieco na uboczu (choć oczywiście nie całkiem) imperiów. Chodzi właściwie o to, że klasyfikację powyższą trze­ba by skrócić za pomocą prostego rozróżnienia, które sprawi, że będzie ona bardziej wyrazista: na kraje Centrum i kraje Peryferii. Na podstawie rozdziału po­przedniego można przewidzieć, że kraje Centrum będą się starały pomniejszać zarówno swoją heterogenicz- ność — o ile takową mają — jak i wertykalność, pod­czas gdy kraje Peryferii będą je powiększać. W związ­ku z tym rozważania nasze powinny obracać się wokół typu 2 — słabo rozwiniętego, do którego stosuje się „zasadę narodowościową”, i typu od 1 prawie aż do 3 — wysoko rozwiniętego.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)