PLAN I PROCES

Po pierwsze, ujęto je na ile procesu i systemu planowa­nia i zarządzania gospodarką narodową jako”całością. Wydaje się to konieczne, ponieważ każda organizacja gospodarcza funkcjonująca w warunkach centralnego planowania i zarządzania kieruje się w praktyce zasa­dami ustalanymi i korygowanymi w ramach nadrzęd­nego systemu gospodarki narodowej: Pełne zrozumie­nie wewnętrznych problemów zarządzania organizacja­mi gospodarczymi nie jest więc. możliwe bez znajomości wymagań stawianych przez nadrzędny system w imię powodzenia gospodarki jako całości.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)