PLANOWANIE I OCENA

Zarówno plano­wanie, jak i ocena obejmują^ bardzo szeroki wachlarz ’ różnorodnych czynności informacyjno-decyzyjnych, wykonywanych przez liczne zespoły ludzi rozlokowa­nych na wszystkich szczeblach hierarchii zarządzania każdej organizacji gospodarczej. Określenie 1 ewentual­ny wybór podstawowych problemów’ zarządzania wy­maga więc bliższego wyjaśnienia wewnętrznej struktu­ry organizacji gospodarczej i ustalenia elementów wy­wierających decydujący wpływ na przebieg procesu za­rządzania.Ramowa i wewnętrzna struktura wielkich organi­zacji gospodarczych jest’w praktyce naszej gospodarki ustalana w odpowiednich aktach normatywnych.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)