PODSTAWOWY MECHANIZM

Stąd wniosek, że zarówno w planowaniu,-jak i ocenie działalności organizacji’gospodarczych punk­tem wyjścia powinny być Systemowe cele.Oparcie; planowaniami oceny na celach systemo­wych i konsekwentne; przestrzeganie takiej postawy  w odpowiednio długim okresie, służyłoby stopniowemu  zbliżaniu się celów indywidualnych do systemowych.’ Podstawowym mechanizmem napędowym jest,tu sprzę­żenie bodźców materialnego i niematerialnego zaintresowania, w, tym polityki kadrowej, z wynikami pla- .nowania i oceny opartych na systemowych celach orga­nizacji gospodarczych.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)