PODZIAŁ NA DECYZJE

Stosowany też bywa nie­kiedy podział na decyzje strategiczne, taktyczne i operatywne.  Kolejnym zabiegiem jest rozróżnienie pomiędzy, decyzjami rozwojowymi .i operatywnymi. Zarówno pierwsze, jak i drugie mogą występować we wszystkich przyjętych obszarach: funkcjonowania. Zarysowane tu podziały obszarów, decyzyjnych tworzą dostateczne tło i punkt wyjścia do bkrdziej do­kładnej analizy ‘ wybranych problemów zarządzania wielką organizacją gospodarczą. Dotyczą  one przede  wszystkim realizacji funkcji rozwojowych, a zwłaszcza planowania długookresowego, oceny sprawności funk­cjonowania oraz doskonalenia, (usprawniania)’ zarządzania.Planowanie i ocena funkcjonowania oraz uspraw­nianie’ zarządzania wielką organizacją mogą być roz­patrywane z j różnych punktów widzenia.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)