POWAŻNY ZARZUT

Jest w nim’również poważny zarzut, ze rozpra- . wy te nie traktują o obiekcie; z jakim ma do czynienia „ kierownik ‘.w swojej codziennej pracy kierowniczej,obiekcie bardzo złożonym i nie dającym się.uprościć „w praktyce. Kierownik/ jeśli chce : skutecznie spełniać swoją rolę, musi przede wszystkim dostrzegać całość organi­zacji gospodarczej, jej strukturę i otoczenie. Poszczegól­ne elementy struktury i problemy funkcjonowania po­winien traktować stosownie do ich znaczenia w proce-, sie funkcjonowania. Nie może więc preferować próbie-, mów technicznych, ekonomicznych czy prawnych aku­rat dlatego, że zna je najlepiej i lubi się nimi zajmować. Jego obszar zainteresowań powinien obejmować wszyst­kie elementy i’problemy, które są istotne z punktu wi­dzenia sprawnego funkcjonowania’ całości organizacji poszczególnych obszarach działania znajdzie on wie­lu specjalistów zwykle przekonanych o pierwszorzęd­nym znaczeniu ich problemów i nie dostrzegających roli innych, leżących poza obszarem ich-zainteresowań.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)