PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE

Do praktycznego wykorzystania tego ujęcia potrzebny jest jeszcze odpowiedni podział obszarów decyzyjnych i związanych z nimi zespołów czynności. Można tu wy­korzystać podział na obszary decyzyjne wynikające bez­pośrednio z przyjętej. wcześniej wiązki systemowych / celów. Można również wprowadzić podział na .trzy głów- . ne obszary bezpośrednio nawiązujące do trzech wyróż-‚ nionych poprzednio komponentów organizacji gospodar­czej lub zastosować podział na sferę przedprodukcyjną, produkcyjną i poprodukcyjną oraz bardziej szczegółowe podziały.. Wyda je się, że w praktyce mogą okazać się bardzo pożyteczne podziały kombinowane, oparte na różnych ujęciach jednocześnie.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)