PRÓBA POROZUMIENIA

W pierwszym przypadku można mówić o próbie porozumienia się z mniejszością nie znającą języka oficjalnego, w drugim zaś — o nie ulegającym wątpliwości akcie autoafirmacji.Ale posuńmy się krok naprzód. Zajmijmy się rezulta­tami pewnej ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży szkolnej stanu Oaxaca (Meksyk). Według tej ankie­ty językiem zapoteckim posługiwało się 38 procent uczniów, 52 procent ich matek i 49 procent ich ojców. Interesuje nas nie ten wyraźnie kobiecy charakter ję­zyka mniejszości, ale odpowiedź ankietowanych na pytanie: który z języków uważają za najbardziej po­żądany? Rezultaty są zdumiewające. Ogólnie rzecz bio­rąc kastylijski, za którym opowiedziało się 48 procent ankietowanych, wyprzedza zarówno zapotecki (24 pro­cent), jak i angielski (również 24 procent)

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)