PROBLEM MIGRACJI

Z problemem przyrostu wiąże się zazwyczaj problem migracji. Jeśli język ma przyrost wegetatywny równy zeru lub poniżej zera, potrzebny jest import siły ro­boczej posługującej się zwykle innym językiem. Róż­nic będzie coraz więcej, jeżeli tylko imigranci spowo­dują wysoki przyrost wegetatywny. Wykres pozwala na dokonanie elementarnej analizy korzyści i kosztów. W przypadku oznaczonym nume­rem 1 inwestycje potrzebne do uzyskania wzrostu licz­by użytkowników związane będą ze wzrostem produk­tywności. W przypadku 2 jest inaczej: inwestycje ros­ną, natomiast produktywność jest niemal stabilna. Gorzej w przypadku 3: wzrost inwestycji nie jest opła­calny ponieważ może spowodować obniżenie produk­tywności.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)