PROBLEMY

Pierwszy problem jest wspólny wszystkim, nie tylko językowym mniejszościom. Mam na myśli demografię. Weźmy pod uwagę dwa języki: jednego używa sjjołeczność o niskiej stopie śmiertelności i wysokiej urodzeń; drugiego — społeczność o niskiej stopie urodzeń i wy­sokiej śmiertelności. Jeśli tylko te tendencje nie ulegną zmianie, to czas będzie naturalnie działał na korzyść pierwszego języka. Tak samo byłoby, gdyby stopy urodzeń były takie, jak powiedzieliśmy, stopy zaś śmiertelności — identyczne dla obu języków. Nie znam zbyt wielu prac badawczych z zakresu demografii ję­zykowej, ale takie ujęcie jest często spotykane w in­terpretacji niektórych przypadków przetrwania albo w aktualnych niepokojach niektórych polityków. War­to zaznaczyć, choć nie jest to zagadnienie ściśle ję­zykowe, że gdyby w Związku Radzieckim stopy uro­dzeń i śmiertelności utrzymały się na tym samym po­ziomie, muzułmanie staliby się tam w stosunkowo kró­tkim czasie większością.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)