PROJEKTOWANE ZMIANY

O   tym, czy projektowane zmiany przyniosą zamierzone rezultaty, zadecyduje nie tylko ich wewnętrzna zwar­tość i adekwatność do istniejących warunków funkcjo­nowania gospodarki w jej bardzo skomplikowanym układzie,, lecz także stopień zrozumienia^i akceptacja zmian przez ludzi na wszystkich szczeblach struktury gospodarki oraz skala ich-rzeczywistego zaangażowania z pozycji interesów; społecznych, a nie indywidualnych czy grupowych.Doskonalenie planowania i zarządzania nie może więc być traktowane jedynie jako zadanie dla central­nego kierownictwa. Postęp w tej dziedzinie zależy, w równej mierze zarówno od inicjatyw i działań uspraw­niających wewnątrz organizacji, jak i działań podejmo­wanych przez centrum. Działaniom inicjowanym, cent-: ralnie muszą wychodzić naprzeciw intensywne prace nad porządkowaniem zaniedbanych obszarów i projek­towaniem nowych  rozwiązań we wszystkich podstawo- . wych ogniwach naszej gospodarki.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)