PRZEWIDZENIE SKUTKÓW

Tutaj nie ma już skutków dających się przewidzieć, ponieważ zalezą one od hierarchii ważności w korelacji sił. Jeżeli centrum Centrum jest bardzo silne, możliwe, że cen­trum Peryferii stopniowo porzuci język B i przyjmie język A, z czym spotkaliśmy się już w przypadku a, język B zaś z czasem zaniknie. Jeżeli natomiast waż­ność centrum Peryferii jest większa — na przykład jeżeli kontroluje ono istotne operacje ekonomiczne, choć władzę polityczną dzierży nadal 1 — to wtedv możliwy jest rodzaj walki o wyzwolenie narodowe dewolucje, autonomie polityczno-kulturowe itd Przypadek d wywołuje podobne skutki mimo wi­docznych rozmc. Jeżeli centrum Centrum jest bardzo silne, centrum Peryferii może chcieć upodobnić sie do mego nawet pod względem użycia języka, co dopro­wadziłoby do przypadku z przypisu 18, a nawet dalej. W przeciwnym razie dojść można do entente albo po prostu probowac przezwyciężyć dany stan rzeczy.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)