PRZYJĘCIE PUNKTU WIDZENIA

Przyjęcie punktu widzenia naczelnego kierownictwa i koncentra­cja na jego funkcjach zarządzania wynika bezpośrednio z faktu, że zwłaszcza tu teoria nie nadąża za praktyką. Istnieje’ pilna potrzeba rozpoznania, postawienia i roz­wiązania wielu podstawowych problemów w dziedzinie ^rozumienia i formułowania’celów, planowania i oceny oraz usprawniania zarządzania. Potrzeba ta jest wzmac­niana stałym postępem w planowaniu i’ zarządzaniu gospodarką narodową i sprzężonym, z tym wzrostem uprawnień i odpowiedzialności wielkich < organizacji gospodarczych.Niezbędne jest więc określenie istoty i roli dosko­nalenia zarządzania wielką organizacją gospodarczą, w nawiązaniu do rzeczywistych warunków jej funkcjo­nowania w gospodarce socjalistycznej, oraz najtrudniej­szych /problemów zarządzania.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)