PUNKT WYJŚCIA

W rozważaniach przyjęto jako punkt wyjścia ogól­ne rozumienie celu zaproponowane przez J. Zieleniew­skiego. Celem-jest „…dotyczący przyszłości, antycypo­wany przez podmiot działający, stan jakichś rzeczy pod , pewnymi względami, który jako dla’podmiotu działają- ^ , cego pod jakimś względem cenny (pożądany), wyzna­cza kierunek i strukturę jego działania zmierzającego do spowodowania lub utrzymania tego stanu rzeczy”.W przypadku organizacji gospodarczej napotyka ^ _ się jednak poważne trudności w jednoznacznym ujęciu celów. Organizacja ta jako złożony system społeczny, będąca elementem centralnie sterowanego układu gos-. . podarki, wymaga ujęcia przynajmniej z dwóch punktów  widzenia.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)