RANGA POSZUKIWAŃ

Podnosi to rangę poszukiwań koncepcji uwzględ­niających założenia ustrojowe socjalizmu. Sprawia rów- . nież, że; leninowskie zalecenie studiowania własnych doświadczeń na szczeblu centralnym i w terenie i wy­ciągania z tego, praktycznych wniosków staje się pod­stawową wskazówką metodologiczną poszukiwań .Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy są pod­stawowe problemy doskonalenia zarządzania wielką or­ganizacją gospodarczą. Skoncentrowano się na organi­zacjach gospodarczych funkcjonujących w. gospodarce polskiej, mających w praktyce formę* zjednoczeń, kom­binatów i wielkich przedsiębiorstw’ wielozakładowych.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)