REALIZACJA PRZYJĘTYCH CELÓW

Realizacja przyjętych celów doskonalenia plano­wania i zarządzania opiera się na wielu podstawowych założeniach i rozwiązaniach (faza druga). Warto; tu zwłaszcza zwrócić uwagę na przyjęcie wielkiej organi­zacji gospodarczej jako głównego – ogniwa-. realizowa­nych zmian.- Organizacje te ~ powinny’ objąć cały: cykl funkcjonowania, od przygotowania do .sprzedaży pro­dukcji i usług. Powinny one dysponować także odpo­wiednim zapleczem badawczym oraz aparatem obrotu towarowego, dostosowanym do rzeczywistych r potrzeb sprawnego, funkcjonowania. Według przyjętych założeń, zmiany są ^realizowa- ne, kompleksowo z ‚ punktu; widzenia. wielkich organi­zacji gospodarczych. Oznacza to. zerwanie z częstą nie­gdyś praktyką wprowadzania zmian w. poszczególnych dziedzinach funkcjonowania bez należytego ich dosto­sowywania do sytuacji.w innych/sprzężonych z nimi „obszarach.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)