ROŻNE POLITYKI JĘZYKOWE I POLITYKI MÓWIENIA

Każdy kraj prowadzi określoną politykę celem utrzy­mania lub „poprawienia” wskaźnika struktury swego handlu zagranicznego przez zmniejszenie lub utrzyma­nie rozmiarów importu surowców i powiększenie eks­portu gotowych produktów. Ponieważ korelacja tego wskaźnika ze wskaźnikiem GINI stosowanym do do­chodu przypadającego na każdą rodzinę jest negatyw­na, można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że wewnętrzne zróżnicowanie tego kraju się zmniejszy. Z drugiej strony większe ujednolicenie społeczne po­zostaje w korelacji ze wzrostem produktu narodowego brutto. Na podstawie innych badań można stwierdzić, że wzrost, na przykład o 10 procent, może wiązać się ze zwiększoną o 6 procent obecnością koncernów mię­dzynarodowych. Ta korelacja jest mniej znacząca niż poprzednia.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)