ROŻNEGO RODZAJU KOLONIALIZMY

Między centrum a peryferią istnieje zawsze rzeczy­wisty, aczkolwiek nie zawsze ujawniony i świadomy konflikt. W przypadku zjawiska, którym się tutaj zaj­mujemy, należy uwzględnić dwa rodzaje realiów: re­alia Centrum państwa w stosunku do jego Peryferii realia centrum Peryferii tego państwa w stosunku do jego własnej peryferii. W pierwszej chwili zauwa­żamy rozróżnienie na Centrum i Peryferię wewnątrz państwa, a dopiero później takie samo rozróżnienie na obszarze Peryferii państwa. Powtarza się tutaj, choć z oczywistymi modyfikacja­mi, to, co zostało już powiedziane na temat imperia­lizmu. Aby prawidłowo zrozumieć relację między Cen­trum państwa a jego Peryferiami, potrzebna nam bę­dzie analiza w kategoriach nie geograficznych ani też „narodowości czy regionów”, lecz możliwej relacji strukturalnej między obiema zbiorowościami, między odpowiadającymi im centrami i peryferiami.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)