RYWALIZACJA

Relacje poziome (między 1 a 3 lub między 2 a 4) są „przyjacielskie” zazwyczaj na płaszczyźnie społecznej, a na płaszczyźnie językowej może dojść nawet do pewnego współistnienia. Jednakże w chwili, gdy
autochtoni zauważą ślad nadmiernej rywalizacji w kwestii zatrudnienia, konflikt językowy wybuchnie natychmiast. Jeżeli jest to rywalizacja między 1 a 3 — wyrazi się on w wojnie języków, jeżeli zaś między 2 a 4 — w lekceważeniu przejawiającym się w pojawie­niu się pogardliwych słów, jakimi jedna społeczność wyraża się o drugiej. Inaczej mówiąc, konflikt języ­kowy może wybuchnąć albo jedynie wewnątrz cen­trum, albo jedynie wewnątrz peryferii, albo w obu. Są to trzy diametralnie różne sytuacje, które wzajem­nie na siebie nie wpływają; to, że utrzymują się dobre stosunki między, na przykład, intelektualistami, nie musi koniecznie oznaczać, że relacje w peryferii w ogóle są dobre. I vice versa.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)