RZĄDZĄCE SFERY

Istotnie, sfery rządzące wolą uży­wać w kontaktach oficjalnych, w Parlamencie, admini­stracji, sądownictwie i szkolnictwie któregoś z języków „zachodnich”, traktując go, jak mówią, jako „środek otwarcia na świat” i zapobiegania „zacofaniu ekono- miczno-technologicznemu”. Elity mające do niego do­stęp używają go jako narzędzia władzy. Wszystko to razem oznacza, że język jest nośnikiem nie tożsamości, lecz podziału klasowego. W tym kontekście najbardziej jaskrawe wyjątki sta­nowią Tanzania ze suahili  i Somalia z somalijskim ja­ko językami narodowymi, zakorzenionymi w świado­mości zbiorowej. Poprzestając na tych przykładach otrzymamy już pierwszą klasyfikację państw według kryterium ich sytuacji językowej: w zależności od ho­mo- lub heterogeniczności społeczeństwa z jednej stro­ny i w zależności od relacji językowych wertykalnych lub horyzontalnych z drugiej.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)