RZECZYWISTY KSZTAŁT

W istocie stanowi ono jeden z najpoważniejszych pro­blemów zarządzania’Wielkimi organizacjami gospodar­czymi, którego, rozwiązanie w. poważnym zakresie , de­terminuje możliwość dalszego istotnego postępu w pla­nowaniu i zarządzaniu gospodarką narodową. Tak więc występujące w praktyce zjawisko niedostatecznego roz­winięcia funkcji rozwojowych zarządów wielkich orga­nizacji gospodarczych wydaje  się ‘świadczyć o pewnej niedojrzałości zarządzania tymi, organizacjami, a-więc 0   jego niedostosowaniu do istńiejącego poziomu rozwo­ju dwóch pozostałych elementów organizacji, tj. ludzi bazy materialno-technicznej. Rzeczywisty kształt zarządzania wielką-organi-‚ zącją gospodarczą zależy od wielu czynników.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)