SAMO CENTRUM

Doskonalenie planowania, i. zarządzania oraz usprawnianie zarządzania wewnątrz organizacji gospo­darczych nie mogą być prowadzone autonomicznie. Ko­nieczne jest. tu bezpośrednie . współdziałanie i uzupeł­nianie się. Samo centrum nie jest w stanie rozwiązać wszystkich dylematów zarządzania bez aktywnego udziału kierownictw i aktywu społeczno-politycznego* organizacji. Nawet przepisy regulujące funkcjonowanie organizacji gospodarczych nakładają na kadrę kierow­niczą obowiązek inspirowania usprawnień organizacji gospodarczych oraz przedstawiania propozycji w odnie-sieniu; cło systemu planowania i zarządzania gospodarką.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)