SKŁAD SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Na system zarządzania ^ składają się również ludzie, środki materialno-technicz­ne oraz elementy sterujące procesem zarządzania i do­skonalenia systemu zarządzania.  W literaturze przedmiotu poświęca się bardzo dużo miejsca wyjaśnieniu istoty i roli zarządzania. Naj­częściej przyjmuje się, że zarządzanie jest szczególnym przypadkiem kierowania, w którym źródłem władzy^ organizacyjnej • jest prawo własności środków rzeczo­wych, używanych w działaniu, i wynikająca z tego pra­wa formalna-hierarchia-organizacyjna*. Tak więc za- / ; . rządzanie, w znaczeniu ogólnym, oznacza „…działanie zmierzające do spowodowania funkcjonowania, rzeczy, organizacji lub osób podległych zgodnie z celem zarzą­dzającego”.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)