SKŁAD WIELKIEJ ORGANIZACJI

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że w skład wielkiej organizacji gospodarczej wchodzi zarząd’tej „organizacji, przedsiębiorstwa i zakłady pro­wadzące działalność.podstawową produkcyjną i usługo­wą oraz jednostki organizacyjne wykonujące określone zadania gospodarcze, naukowo-badawcze lub.,usługowe na rzecz lub w imieniu zarządu organizacji. W przypad­ku zjednoczenia funkcje zarządu spełnia centrala zjed­noczenia, jako organ wykonawczymaczelnego dyrektora tej organizacji, działalnością podstawową zajmują się przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, a określona zadania gospodarcze i naukowo-badawcze wykonuj ą jednostki zaplecza zjednoczenia ; takie, jak: . ,instytuty naukowo-badawcze, centralne ; biura o konstrukcyjne, branżowe ośrodki organizacji i projektowania, jednostki wykonawstwa, inwestycji itp.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)