SKRAJNE ROZWIĄZANIA

Wielu/ludzi zapragnie rozwiązań . skrajnych, przyspieszających polaryzację i: konfrontację między robotnikami a kierownictwem”. Opinia ta nie wymaga komentarza. Wyraźnie naświetla ona rzeczywiste pod­łoże i sens „demokratyzacji zarządzania” w krajach ka­pitalistycznych. Szczególnie istotne w kontekście rywalizacji ideo­logicznej są rozwiązania przyjmowane w’dziedzinie planowania i oceny funkcjonowania poszczególnych ogniw gospodarki oraz w dziedzinie doskonalenia kadr kierowniczych. Niedostrzeganie ideologicznych aspek­tów rozwiązań w tych obszarach oznacza po prostu re­zygnację z wykorzystywania istniejących możliwości tworzenia rzeczy nowych, na miarę potrzeb i szans sto­jących przed naszym społeczeństwem.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)