STOPIEŃ DOKAŁADNOŚCI

Jest to możliwe tylko wówczas, gdy organizacja przekazuje odpowied­nie informacje planistyczne (informacje o możliwoś-. ciach produkcyjnych, własne wielowariantowe propo­zycje rozwoju itp.) oraz informacje o przebiegu realizacji planu w zakresie i terminach wynikających z potrze­by zapewnienia sprawnego zarządzania całością gospo­darki. Konkretyzacja poszczególnych elementów wiązki systemowych celów organizacji gospodarczej jest w praktyce dokładniejsza niż to pokazano poprzednio. Sto­pień tej dokładności jest dostosowywany, do warunków  funkcjonowania organizacji, jej produkcji! metod tech­nologicznych oraz sytuacji organizacyjno-ekonomicznej.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)