STRUKTURA HANDLU

Z równania wynikałoby, że taka struktura handlu zagranicznego przyniesie większe ujednolicenie społeczne, ale zarazem zwiększoną penetrację z ze­wnątrz, ograniczenie niepodległości i rosnące zubożenie trzeciego świata, skazanego na coraz ostrzejsze zróż­nicowanie i coraz bardziej zależnego.Chcę przez to powiedzieć, że różne polityki pozo­stają, jak to przed chwilą wykazałem, we wzajemnej relacji. To, co jest dobre dla jakiegoś kraju w ogóle, wcale nie musi być dobre dla całości jego obszaru, a na dłuższą metę może się nawet zwrócić przeciw temu krajowi.To samo da się powiedzieć na temat polityk języ­kowych. Do nich również stosuje się zasada de facto panująca na scenie międzynarodowej: ratuj się, kto może. Wychodząc z tych założeń opiszemy tutaj trzy czyste typy polityk, wyróżnione na podstawie ich celów. Po­lityka, w istocie, nie jest tylko walką o władzę. Jest również podejmowaniem decyzji zmierzającej ku da­nym celom lub, jeśli kto woli, przyjęciem pewnej tak­tyki, by osiągnąć zamierzony cel strategiczny. Te ce­le albo przedmioty — muszą stać się znane i wy­eksponowane.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)