SYGNALIZOWANE PRÓBY

Sygnalizowane poprzednio próby przypisywania , organizacjom ’ kapitalistycznym celów społecznych są sprzeczne z zasadami funkcjono-. wania gospodarki kapitalistycznej. Stąd też wątpliwość zgłoszona przez KtJ. Cohena i R. M. Cyerta co. do autonomicznego określania i realizacji tzw. społecznych cer lów organizacji gospodarczych wydaje się mieć uzasad- nienie. Wynika to zwłaszcza z faktu, że społeczna od­powiedzialność organizacji gospodarczych nie jest okreś­lona w ; zasadach funkcjonowania całości gospodarki kapitalistycznej, jak ma to miejsce w przypadku gospo­darki socjalistycznej.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)