SZKODLIWE MECHANIZMY

Do tych wszystkich już wymienionych mechani­zmów integracji państw należałoby dodać jeszcze ne­gocjacje — jako ekstremum najbardziej ludzkie, i eks­terminację — jako ekstremum najbardziej nieludzkie. W każdym z nich może się nagle zarysować — i tak się zazwyczaj dzieje — problem językowy. Czasami pojawia się on jako konflikt przemieszczony, innym razem jako skutek identyfikacji z najeźdźcą, innym znów — uwstecznienia, itd. Uważam te mechanizmy za szkodliwe i nie dające się zaakceptować. Stwierdzam ponadto, że państwo jest w samym założeniu pewną umową, z czego logicznie wynika, że jedyną stosowaną formą winny być nego­cjacje. Niestety, rzadko do nich dochodzi, albowiem — żeby dopowiedzieć rzecz do końca — tuż za językami mniejszości stoją podziały społeczne.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)