TECHNICZNE OGRANICZENIA

Składają się one na tzw; techniczne ograniczenia swo-’ body planowania wzrostu i’wymagają w praktyce za- ‚ rządzania organizacjami, gospodarczymi odpowiednio długiego horyzontu czasowego. Złożoność problemów zarządzania wiąże się rów• nież z faktem, dużej zmienności podstawowych czynników wyznaczających’ wielkość i strukturę bazy mate­rialno-technicznej. Występują one zarówno po stronie potrzeb społecznych, których zaspokajanie, jest zasadniczym celem procesu wytwarzania wyrobów i usług, jak i po stronie możliwości technicznych ićti zaspokaja.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)