TECHNIKI ANALIZY SIECIOWEJ

  • Techniki analizy sieciowej są obecnie powszechnie stosowane w planowaniu i realizacji bardziej złożo- L . nych zadań. Przewaga analiz sieciowych nad tradycyj- . nymi harmonogramami realizacji zadań polega na tym,że ujmują one’ w czytelnej-formie’czynności T^ zdarze­nia prowadzące do wykonania zadania oraz zależności pomiędzy nimi. Siatka czynności i zdarzeń zawiera sza­cowany czas trwania każdej czynności oraz dynamiczne zależności pomiędzy poszczególnymi czynnościami i zda- _ rżeniami w okresie realizacji całego zadania: Siatka po­kazuje te czynności,. które wpływają decydująco na czas realizacji całego zadania. .Umożliwia to w praktyce , koncentrację na ciągu czynności krytycznych oraz pew­ną elastyczność w odniesieniu dó innych. Stosownie do zmieniających się warunków .
Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)