TRAFNY WYBÓR

Problem’wydaje się więc polegać przede wszystkim; na dostatecznie trafnym wy­borze tych elementów organizacji gospodarczej i tych obszarów jej funkcjonowania, które mają istotny wpływ na jej zarządzanie^ aby mogły one spełniać rolę wyzna­czoną jej w ramach większego systemu, do którego na­leży. Stąd określenie roli organizacji gospodarczej wy­znaczonej jej r w ramach gospodarki i, społeczeństwa okazuje się koniecznym etapem naszych rozważań, po­przedzającym analizę podstawowych problemów dosko­nalenia zarządzania.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)