TRAKTOWANIE SYSTEMU

Traktowanie systemu zarządzania jako integralńego składnika, organizacji gospodarczej nie’‘Wywołuje i .dyskusji, chociaż nie zawsze wyciąga się z tego wnioski w konkretnych działaniach praktycznych. Wydaje się natomiast, ze więcej ,uwagi i dyskusji wymaga powiążą- nie usprawniania zarządzania organizacją gospodarczą , z doskonaleniem planowania i zarządzania całością gopodarki narodowej, co .jest charakterystyczne dla gós podarki socjalistycznej. Działania usprawniające w po­szczególnych organizacjach gospodarczych, poza ujmowaniem ich konkretnych warunków techniczno-organi- i zacyjnych i ekonomicznych, muszą być zgodne z dzia- .łaniami nad.usprawnianiem planowania i zarządzania gospodarką narodową. Zagadnienie to zasługuje niewąt- pliwie na szersze omówienie.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)