UZASADNIONE PORÓWNANIE

Spotkać również można włączanie do’ celów socjalistycznych organizacji gospodarczych takich elementów, jak’„prze­trwanie” i „rozwój”. Na błędność takiego’podejścia zwracano już uwagę. Jest to nieuzasadnione przyrów­nywanie organizacji funkcjonującej.’w gospodarce so­cjalistycznej do organizacji kapitalistycznej. W gospo­darce socjalistycznej bowiem, inaczej niż to ma miejsce w gospodarce kapitalistycznej, jeśli „…organ sterujący układu zapragnie zmniejszyć organizację lub nawet cał­kowicie ją zlikwidować, miarą sprawności systemu jest ; zdolność organizacji do zrealizowania takiego polece­nia.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)