UZNANIE POTRZEBY

Wynikało, to z Uznania po­trzeby’wkomponowania nowych rozwiązań w warunki techniczno-organizacyjne i ekonomiczne poszczególnych ” organizacji. Kadry tych organizacji powinny odpowied- . nio przygotować się . i  zaakceptować wprowadzenie zmian. Niezbędny jest do tego czas, który w, poszczegól­nych organizacjach jest z zasady rożny. Stopniowe wpro­wadzanie nowych rozwiązań umożliwia także dokonanie ^ w nich ewentualnych korekt, jeśli praktyka pokazuje, że nie pasują one do rzeczywistych warunków funkcjo­nowania organizacji. Towarzyszące stopniowemu wdrażaniu nowych rozwiązań niebezpieczeństwo ich parali-^ żowania przez stare układy jest dostrzegane.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)