W KATEGORIACH ILOŚCIOWYCH

Z drugiej strony wiadomo, że mniejszością można być w kategoriach ilościowych, w kategoriach władzy i w obu razem. We wszystkich trzech przypadkach stajemy wobec definicji ‚odnoszących się do innej ka­tegorii, występującej rzadziej lub częściej. Ten zespół relacji tworzy międzynarodowy porządek językowy, o   którym będziemy mówić w trzech kolejnych pod­rozdziałach.W pierwszym z nich zajmę się charakterystyką i dy­namiką imperiów pod kątem interesującej nas tu pro­blematyki. W drugim zajmę się bliżej światem zachod­nim, robiąc małą wycieczką w inny świat, aby zoba­czyć, jak funkcjonuje on językowo. Trzeci w końcu poświęcę problemowi przyszłości tego właśnie porząd­ku językowego. Pięć agencji prasowych (AP, UPI, Tass, Reuter i AFP) zdominowało rynek światowy. Nic zatem dziwnego w tym, że — jak dowiodły badania UNESCO — w pra­sie brazylijskiej poświęca się jakieś 2 procent wiado­mości Argentynie, w argentyńskiej zaś — jakieś 4 pro­cent wiadomościom z Brazylii, a jednocześnie w prasie obu krajów 90 procent wiadomości dotyczy super­mocarstw.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)