W OBU PRZYPADKACH

W obu przypadkach zacho­dzi pewna komplikacja, która upodabnia je do siebie pomimo ewidentnych różnic: rodzice z okresu powo­jennego dokonywali wielkich przeobrażeń w latach sześćdziesiątych często kosztem pozostawienia dzieci pod opieką dziadków. Dzieci te w wieku lat dwudzie­stu lub dwudziestu paru zetkną się ze światem bardzo różnym od tego, jakiego nauczyły się od swych dziad­ków. Albo się z nim zintegrują, albo będą próbowały odzyskać swoje korzenie. Do tego ostatniego byliby zdolni według mnie ci, którzy potwierdzaliby pewien wzrost procentu ludzi nauczonych języka w gronie przyjaciół lub — w przypadku polskim — wzrost in­westycji kulturowych właściwych danemu narodowi.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)