W PEWNEJ ZBIOROWOŚCI

Pnypuśćmy, że istnieje pewna zbiorowość, w której współistnieją ludzie mówiący dwoma językami: jedni to autochtoni, drudzy — imigranci. Między obiema grupami są, rzecz jasna, same różnice. Jedni mówią jedno, drudzy coś zupełnie innego, a we wzajemnych stosunkach używają języka autochtonów albo imigran­tów. Dla omawianego przypadku to wszystko jedno.Jednakże za tymi różnicami kryje się konflikt, któ­rego podłożem jest niedostatek dóbr, dający się spro­wadzić do problemów zatrudnienia, dostępu do szkol­nictwa (blisko związany z poprzednim) oraz dostępu do mieszkań i świadczeń socjalnych. Jeśii chodzi o zatrudnienie, to fakt, że dwie grupy etniczne nie współzawodniczą ze sobą, nie wyklucza jeszcze konfliktu.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)