W PRAKTYCE

Można chyba przyjąć, że dys­kusje i poszukiwania prowadzone w tym kierunku są koniecznością wynikającą z potrzeby nieustannego do­skonalenia rozwiązań organizacyjnych. Są one potrzeb­ne obecnie i będą potrzebne w przyszłości. W przyszłoś­ci bowiem   również będziemy poszukiwali odpowiedzi na pytanie: jak wielka i o jakich cechach organizacja gospodarcza powinna stanowić podstawowe ogniwo na­szego systemu zarządzania? W praktyce za wielkie organizacje gospodarcze uważa się zjednoczenia, kombinaty i duże przedsiębiorstwa wielozakładowe istniejące obecnie. Do tych jednostek adresowane są przede wszystkim/zmiany w systemie zarządzania gospodarką i one, zgodnie z realizowanymi zmianami, stanowią podstawowe ogniwa systemu zarzą­dzania.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)