W PROWADZONYCH ROZWAŻANIACH

W “prowadzonych tu’ rozważaniach ogół funkcji zarządu wielkiej organizacji gospodarczej podzielono na dwie podstawowe grupy. Do pierwszej grupy zaliczono wszelkie czynności operatywne, do drugiej natomiast — czynności rozwojowe, związane z podnoszeniem spraw­ności funkcjonowania i prowadzeniem polityki rozwo­jowej , całości organizacji’i reprezentowanej przez nią branży skład czynności operatywnych wchodzą, mię­dzy innymi,’ bieżąca ocena i regulowanie przebiegu rea­lizacji zadań pianowych na poszczególnych odcinkach działalności oraz gromadzenie i przekazywanie infor­macji dotyczących tych zagadnień.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)