W PUBLICZNEJ SFERZE ŻYCIA

Katalończycy i Majorkańczycy byliby tu­taj społecznością najbardziej zamkniętą wobec przy­byszów z innych regionów, posiadających inną kultu­rę albo inny język. Ale — i temu nie należy zaprze­czać na wspomniane różnice może mieć również wpływ mniejszy lub większy procent ludności używa­jącej każdego języka, co jest oczywiste w przypadku baskijskiego.Możemy przejść teraz do bardziej publicznej sfery życia — do miejsca pracy. Zmniejszenie się procentu użytkowników danego języka jest tutaj bardziej dra­styczne, choć nie tak silne w tzw. Krajach Kataloń- skich, a zwłaszcza w samej Katalonii. Fakt, że ponad połowa tych, którzy mówią po katalońsku, używa tego języka w miejscu pracy, jest w jaskrawej opozycji do znikomej liczby Basków (15 procent) posługujących się swoim językiem .

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)