W SKALI SYSTEMÓW

Wskali całych syste- „mów państwowych dla zachowania kontroli nad organizacjami,gospodarczymi stają .się szczególnie pilne’.Porównanie celów organizacji gospodarczych funkcjonujących w krajach socjalistycznych i kapita­listycznych jest niezwykle trudne. Jest to spowodowane , brakiem powszechnie zaakceptowanych, jednolitych ujęć celów oraz niekompletnością, większości prezentowanych w literaturze’propozycji w tej dziedzinie. Wy­daje się jednak, że’ przedstawione poprzednio rodzaje celów, organizacji gospodarczej pozwalają na uchwyce- ’ ‚nie wielu istotnych różnic.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)