W STOSUNKU DO TERYTORIUM

Do tej pory rozpatrywaliśmy użycie języka w sto­sunku do całości terytorium Hiszpanii. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja w poszczególnych regionach kraju. Poniższa tabela przedstawia nam, jaki procent miesz­kańców używa stale któregoś z wymienionych języ­ków w każdym z podanych regionów. Dane pochodzą z roku 1979. Żeby ją lepiej zrozumieć, trzeba zdać sobie sprawę, że procent osób posługujących się stale danym języ­kiem obliczono w stosunku do całości każdego z wy­mienionych regionów. Zero oznacza brak danych w odpowiedniej rubryce, myślnik zaś (—), że liczba użytkowników wynosi mniej niż 1 procent. Po obejrzeniu tej tabeli (s. 67) nasuwa się komentarz, że wśród języków, które określiliśmy jako języki mniej­szości na terenie Hiszpanii, istnieją dwa takie, które na odpowiadającym im terytorium są językami więk­szości.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)